Ba mũi giáp công ba vùng chiến lược là gì?

Vùng chiến lược ba mũi giáp công là gì? Việt Nam luôn là đất nước nổi tiếng về chiến tranh và đặc biệt là sự sáng tạo trong nghệ thuật quân sự như chiến tranh du kích, đánh địch ở ba vùng chiến lược với ba mặt trận tấn công… Bài viết dưới đây sẽ tập trung làm rõ những vấn đề xoay quanh Ba -Khu chiến lược ba mũi nhọn? Kính mời quý độc giả cùng tham khảo.

Ba mũi giáp công trên ba vùng chiến lược là chiến lược xuyên suốt

1. Ba vùng chiến lược là gì?

Đánh tan kẻ thù trên ba vùng chiến lược là một sáng tạo của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng lãnh đạo toàn dân vùng lên đánh đổ ách thống trị của thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. . Trên cơ sở kế thừa và phát triển kinh nghiệm chỉ đạo phong trào cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đề ra phương châm: đánh địch trên cả ba vùng chiến lược với nhiều hình thức thích hợp.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, miền Nam là một trong những chiến trường chủ yếu, trực tiếp; Chiến trường này được chia thành nhiều trận địa trên các địa bàn chiến lược: rừng rậm, nông thôn đồng bằng và thành thị. Mỗi chiến trường trên từng vùng chiến lược là một đơn vị hoàn chỉnh, bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của ba quân, có thể phát huy mọi phương thức tác chiến để tiến công địch. Trong đó:

  • Rừng và núi của nước ta chiếm 3/4 diện tích cả nước, có nhiều đồi núi, không cao nhưng kín đáo, nhiều dốc, nhiều đèo rất hiểm trở. Với địa thế như vậy, từ xa xưa, trong sự nghiệp đánh giặc bảo vệ đất nước, ông cha ta đã từng coi vùng này là “Quan Hà Bạch Nhị do thiên thạch” (Nơi địa thế hiểm trở, một giặc có thể đến 200 người. ). Đảng ta coi đây là địa bàn “cơ bản”, có vị trí đặc biệt quan trọng, đủ điều kiện để tiêu diệt bộ đội chủ lực của địch; Đồng thời là nơi phát triển lực lượng, xây dựng và mở rộng căn cứ địa.
  • Nông thôn nước ta tuy nhỏ hẹp so với miền núi nhưng lại là kho của người, kho của cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nông thôn miền Nam là điểm mạnh của ta, đồng thời là điểm mạnh của địch. Nếu làm chủ được nông thôn, núi rừng không bị cô lập, có thể huy động sức người, sức của để phát triển lực lượng ở đồng bằng và miền núi. Làm chủ được vùng quê rộng lớn, ta tiếp cận các tuyến đường chiến lược quan trọng, các thị xã, thị trấn, các cứ điểm lớn của địch, từ đó cùng với núi rừng tạo lợi thế, hàng ngày cổ vũ, hỗ trợ phong trào đô thị và khi có cơ hội thì tiến công vào các vị trí yết hầu. và người đứng đầu của kẻ thù.
  • Đô thị miền Nam trong chiến tranh giải phóng là trung tâm kinh tế chính trị của địch, nơi đặt cơ quan đầu não của chúng, là nơi địch tập trung nhiều phương tiện đô hộ và lực lượng đàn áp mạnh mẽ; căn cứ xuất phát để đánh phá cách mạng. Đối với ta, đô thị là nơi tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là giai cấp công nhân, khi có điều kiện và thời cơ, quần chúng đô thị có khả năng nổi dậy đấu tranh, phối hợp với các lực lượng từ bên ngoài để lật đổ chính phủ của kẻ thù.

2. Ba mũi giáp công là gì?

Ba mũi giáp công trên ba vùng chiến lược luôn là sự sáng tạo độc đáo và hiệu quả của nghệ thuật quân sự nước ta.
Ba mũi giáp công trên ba vùng chiến lược luôn là sự sáng tạo độc đáo và hiệu quả của nghệ thuật quân sự nước ta.

Trong chiến tranh, Đảng ta còn kết hợp sử dụng ba mũi tiến công trực diện trên cả ba vùng chiến lược. Đó là, sử dụng 3 mũi tấn công trực diện gồm: quân sự, chính trị, binh vận – địch vận để tiến công vào 3 vùng chiến lược: rừng núi, nông thôn, đô thị.

Đường lối chiến tranh chủ yếu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là chiến tranh nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, là gốc tạo nên sức mạnh của cách mạng. Trong hoàn cảnh chiến tranh với Pháp, sau đó là Mỹ, luôn có chính phủ và quân đội Việt Nam sát cánh, cuộc chiến không chỉ trên phương diện quân sự mà còn trên phương diện tâm lý.

Vì vậy, phải đánh địch trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị, dân sự và binh vận.

Có thể nói, các hoạt động chính trị, quân sự, địch vận đã làm thối rữa lực lượng địch từ bên trong, góp phần tạo điều kiện cho quân ta dễ dàng tiến công, đẩy lùi địch nhanh chóng. Đó là mặt trận có tiếng súng và không có tiếng súng, được tiến hành trong lòng địch, đầy hy sinh, gian khổ của toàn quân và dân.

3. Tác dụng và ý nghĩa của cuộc tiến công ba vùng chiến lược

Ba mũi giáp công của ba vùng chiến lược là một nghệ thuật quân sự độc đáo và hiệu quả

Phương châm đánh địch bằng “hai chân, ba mũi giáp công trên ba vùng chiến lược” thể hiện sự sáng tạo độc đáo của Đảng và Nhà nước ta trong việc vận dụng những bài học, kinh nghiệm vào thực tiễn chiến tranh. chống đế quốc Mỹ, “đánh cho Mỹ kiệt, đánh cho Ngụy nhào”. Đây cũng là một trong những nét chấm phá tiêu biểu cho sáng tạo nghệ thuật quân sự thời đại Hồ Chí Minh.

Chiến tranh Việt Nam không chỉ là cuộc chiến về mặt quân sự, nó là cuộc chiến tâm lý của cả hai phía. Các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công ngoài lãnh thổ của mình. Các phong trào phản đối chiến tranh lan rộng không chỉ ở Pháp và Mỹ mà còn lan rộng trong những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, góp phần ảnh hưởng đến các chính sách của chính phủ Mỹ và dẫn đến kết thúc chiến tranh.

Mỗi địa bàn chiến lược và mỗi mũi tiến công đều có vị trí quan trọng riêng. Giữa chúng luôn có mối quan hệ khăng khít, ảnh hưởng lẫn nhau trong cuộc chiến tranh giải phóng trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vì vậy, trong nhận thức tư tưởng cũng như trong quá trình xây dựng, không nên coi thường hoặc tuyệt đối hóa tầm quan trọng của vùng nào, từ đó có giải pháp đồng bộ, phối hợp giữa từng vùng trong sự nghiệp xây dựng. bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

XEM THÊM TẠI: https://internationalecolodges.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *