Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?

Nền dân chủ cổ đại là dân chủ rộng rãi, tuy nhiên, nó cũng là một thể chế chính trị dựa trên sự bóc lột nô lệ. Vậy thực chất của nền dân chủ cổ đại là gì, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé

1. Biểu hiện của nền dân chủ cổ đại

Nền dân chủ cổ đại được đại diện bởi:

Hơn 30.000 công nhân hợp thành đại hội công dân, bầu cử và bầu cử các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc của nhà nước.
Nó không được chấp nhận rằng có một vị vua. Có 50 phường, mỗi phường cử ra 10 người thành lập Hội đồng 500 người, đóng vai trò là “quốc hội” thay mặt nhân dân quyết định mọi việc. Mỗi năm mọi công dân họp một lần tại quảng trường và có quyền phát biểu, biểu quyết những vấn đề lớn của đất nước.
Nền dân chủ cổ đại phát triển nhất ở Athens.

2. Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?

Bản chất của nền dân chủ cổ đại

Thực chất của nền dân chủ cổ đại là nền dân chủ nô lệ.

Đó là một nền dân chủ đem lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc chủ nô, một bộ phận nhỏ trong xã hội, trong khi nhân dân lao động của xã hội Địa Trung Hải không có quyền công dân và đặc biệt là hàng trăm nghìn nô lệ không có quyền con người, bị áp bức, bóc lột và bị coi là “nói công cụ”.

Bằng chứng cho thực chất của nền dân chủ cổ đại theo chế độ dân chủ nô lệ

  • Khoảng 15.000 kiều bào được tự do sinh sống, buôn bán và kinh doanh, nhưng không có quốc tịch.
  • Hơn 300.000 nô lệ làm việc, phục vụ và không có quyền gì cả, là tài sản riêng của mỗi chủ nô.

Tóm lại: Dù là dân chủ hay cộng hoà thì vẫn là một bước phát triển so với xã hội cổ đại phương Đông. Nhưng đó là một nền dân chủ nô lệ, bóc lột và đàn áp đối với nô lệ.

XEM THÊM TẠI: https://internationalecolodges.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *