Bị can, bị cáo là gì? Bị can, bị cáo có quyền và nghĩa vụ gì?

Bị cáo là một khái niệm mà nhiều người thường nhầm lẫn và không thể phân biệt được. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra khái niệm về hai thuật ngữ này, đồng thời chỉ ra các quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo để các bạn hiểu rõ hơn.

So sánh bị can và bị cáo trong vụ án hình sự

1. Bị can là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì bị cáo:

Điều 60. Bị cáo

1. Bị can là người hoặc pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quyền và nghĩa vụ của bị can là pháp nhân được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy định của Bộ luật này.

2. Quyền và nghĩa vụ của bị can

Bị đơn có quyền:

 • Để biết lý do bị khởi tố;
 • Được thông báo và giải thích về quyền và nghĩa vụ của mình
 • Nhận quyết định khởi tố bị can; quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can; quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế; kết luận điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án; cáo trạng, quyết định truy tố và các quyết định tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này;
 • Trình bày lời khai, bày tỏ quan điểm, không bị ép buộc khai báo ngược lại mình hoặc buộc phải nhận tội;
 • Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật hoặc yêu cầu;
 • Trình bày ý kiến ​​về chứng cứ, tài liệu, đồ vật có liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
 • Yêu cầu giám định, định giá tài sản; yêu cầu thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người giám định tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;
 • Hãy tự bào chữa cho mình, nhờ người bào chữa;
 • Đọc và ghi bản sao tài liệu hoặc tài liệu số hóa liên quan đến việc buộc tội, tuyên trắng án hoặc bản sao khác của tài liệu liên quan đến việc bào chữa kể từ khi kết thúc điều tra theo yêu cầu;
 • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Bị đơn có nghĩa vụ:

 • Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng, trở ngại khách quan thì được áp giải; nếu họ bỏ trốn, họ sẽ bị truy nã;
 • Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

3. Bị đơn là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì bị cáo:

Điều 61. Bị cáo

1. Bị cáo là cá nhân, pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử. Quyền và nghĩa vụ của bị can là pháp nhân được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy định của Bộ luật này.

Bị can bị cáo là gì?

4. Quyền và nghĩa vụ của bị cáo

Bị đơn có quyền:

 • Nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử; quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế; quyết định chấm dứt vụ án; bản án, quyết định của Tòa án và các quyết định tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này;
 • Tham dự các phiên tòa;
 • Được thông báo, giải thích về các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;
 • Yêu cầu giám định, định giá tài sản; yêu cầu thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người giám định tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; yêu cầu triệu tập người làm chứng, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người giám định, người giám định tài sản, người tham gia tố tụng khác và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. tham dự phiên tòa;
 • Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật hoặc yêu cầu;
 • Trình bày ý kiến ​​về chứng cứ, tài liệu, đồ vật có liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
 • Hãy tự bào chữa cho mình, nhờ người bào chữa;
 • Trình bày lời khai, bày tỏ quan điểm, không bị ép buộc khai báo ngược lại mình hoặc buộc phải nhận tội;
 • Yêu cầu Chủ tọa phiên tòa hỏi hoặc tự hỏi những người tham gia phiên tòa nếu được Chủ tọa phiên tòa đồng ý; tranh luận trước tòa;
 • Nói lời cuối cùng trước khi nghị án;
 • Xem biên bản phiên tòa, yêu cầu sửa đổi, bổ sung biên bản phiên tòa;
 • Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án;
 • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bị đơn có nghĩa vụ:

 • Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án. Trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng, trở ngại khách quan thì được áp giải; nếu họ bỏ trốn, họ sẽ bị truy nã;
 • Tuân thủ các quyết định và yêu cầu của tòa án.

5. Bị can và bị cáo có giống nhau không?

Bị can và bị cáo không giống nhau, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chúng ta có thể hiểu bị can là người bị cơ quan điều tra khởi tố, bị can là khi hoàn tất quá trình bị khởi tố và đến xét xử trước Tòa án.

XEM THÊM TẠI: https://internationalecolodges.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *