Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là gì?

Hình thức dinh dưỡng của giun biến thái là gì? Biến thái là một trong những loài côn trùng được giới thiệu trong chương trình học sinh học lớp 7. Nêu cấu tạo của giun và hình thức dinh dưỡng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

1. Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là gì?

Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là dị dưỡng.

Không bào co bóp của trùng giày và trùng biến hình khác nhau như thế nào?

Côn trùng biến hình để kiếm dinh dưỡng bằng cách bắt và tiêu hóa con mồi. Nó được thực hiện trong 4 bước:

Bước 1: Khi chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, chất hữu cơ, …).

Bước 2: Lập tức hình thành một chiếc chân giả thứ hai để bao quanh miếng mồi.

Bước 3: Hai chân giả thuôn dài nuốt mồi vào sâu trong nguyên sinh chất.

Bước 4: Không bào tiêu hóa tạo thành túi mồi, được dịch tiêu hóa tiêu hóa.

Sinh vật dị dưỡng là phương thức dinh dưỡng của sinh vật không có khả năng cố định cacbon hoặc sử dụng các hợp chất hữu cơ để phát triển.

2. Sự khác nhau giữa không bào co bóp của sâu giày và trùng biến hình?

Trùng roi và trùng biến hình đều có không bào, nhưng không bào của chúng có gì khác nhau?

Sâu bọ: Có 2 không bào co bóp lớn (ở cửa trước và cửa sau), hình hoa thị, ở vị trí cố định.
Biến thái: Có 1 không bào co bóp nhỏ, hình tròn, không cố định.

3. Sự khác biệt giữa giày nhái và người tạo hình là gì?

Nhân của trùng roi và trùng biến hình khác nhau ở những điểm sau:

  • Sâu bọ: To, có 2 lõi (lõi to, lõi nhỏ), hình hạt đậu.
  • Shapeshifter: Nhỏ, tròn, có 1 lõi

4. Cấu trúc của hình thái

Giun biến hình được coi là sinh vật đơn bào đơn giản nhất, ít tiến hóa nhất trong tất cả các loài động vật nguyên sinh.

Cơ thể trần được cấu tạo bởi một khối chất lỏng nguyên sinh chất và một nhân. Chúng di chuyển theo dòng chảy của nguyên sinh chất để tạo thành chân giả.

Biến thái là đại diện của lớp Pseudopods. Chúng thường sống trên mặt bùn ở các ao tù, hồ nước lặng. Đôi khi chúng nổi thành váng trên mặt ao hồ.

Kích thước của các biến chất nhỏ thay đổi từ 0,01mm đến 0,05mm, chỉ có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi.

5. Biến thái sinh sản bằng những hình thức nào?

Côn trùng biến hình có hình thức sinh sản vô tính: Chúng sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể theo mọi hướng khi gặp điều kiện thuận lợi (về thức ăn, nhiệt độ, …).

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà con cái được sinh ra từ một người mẹ duy nhất và chỉ thừa hưởng gen từ người mẹ đó. Hình thức sinh sản này ít liên quan đến số lượng nhiễm sắc thể hoặc meiosis.

Navigator vừa giới thiệu tới độc giả những thông tin liên quan đến biến thái – loài đại diện của lớp chân giả. Bên cạnh đó, nó còn cho thấy sự khác nhau về nhân, không bào co bóp giữa trùng biến hình và giun đũa.

XEM THÊM TẠI: https://internationalecolodges.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *