Kiến thức

Tinh thần đoàn kết là gì?

Posted on:

Đoàn kết là gì? Đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng nổi tiếng về sức mạnh quân sự và lịch sử chiến thắng giặc ngoại xâm lừng lẫy khắp năm châu, bốn biển. Trong đó, tinh thần đoàn kết là điều kiện tiên quyết để tạo nên sức mạnh […]

Kiến thức

Lễ Hiển Linh là gì?

Posted on:

Lễ Hiển Linh được tổ chức vào Chủ Nhật, thứ Hai sau lễ Giáng Sinh hàng năm, Lễ Hiển Linh, còn được gọi là Lễ Ba Vua, là một trong những lễ trọng lâu đời nhất trong lịch Công giáo. 1. Lễ Hiển Linh là gì? Lễ hiển linh trong […]