Lao động trừu tượng là gì?

Lao động trừu tượng là gì? Lao động là một hoạt động quan trọng của con người trong cuộc sống. Lao động bao gồm lao động trừu tượng và lao động cụ thể. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các loại hình lao động và phân công lao động xã hội.

Lao động trừu tượng, cụ thể, phức tạp

1. Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa là gì?

Hàng hoá có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị do lao động của người sản xuất ra tính hai mặt của hàng hoá. Chính tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá quyết định tính hai mặt của chính hàng hoá đó.

Marx là người đầu tiên phát hiện ra bản chất kép của lao động sản xuất hàng hóa. Đó là lao động cụ thể và lao động trừu tượng.

2. Lao động trừu tượng là gì?

Lao động trừu tượng là lao động của người sản xuất hàng hóa khi đã bỏ đi những hình thái cụ thể của nó, hay nói cách khác là tiêu hao sức lao động (năng lượng cơ bắp và thần kinh) của con người. sản xuất hàng hoá nói chung.

Lao động trừu tượng của người sản xuất ra hàng hoá mới tạo ra giá trị của hàng hoá. Như vậy, giá trị của hàng hoá là lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hoá được kết tinh trong hàng hoá đó. Đó cũng là bản chất của giá trị hàng hoá.

3. Lao động cụ thể là gì?

Lao động bê tông là lao động sản xuất dưới một hình thức cụ thể của một số ngành nghề nhất định. Mỗi lao động cụ thể đều có mục đích, phương pháp, công cụ, đối tượng lao động và kết quả lao động. Chính những nét riêng này đã phân biệt các loại hình lao động cụ thể.

4. Ví dụ về lao động cụ thể và lao động trừu tượng

Ví dụ về lao động cụ thể:

Lao động của người thợ may và người thợ mộc là hai loại hình lao động cụ thể khác nhau. Người lao động đều sử dụng các công cụ và phương pháp lao động khác nhau để tạo ra các sản phẩm có công dụng khác nhau:

  • Thợ may sử dụng kim, chỉ, thước, vải, máy khâu … để tạo ra quần áo, trang phục, giày dép …
  • Nghề mộc sử dụng gỗ, máy bào … để tạo ra bàn ghế, tủ, đồ mỹ nghệ bằng gỗ …

Ví dụ về lao động trừu tượng:

Lao động của người thợ mộc và người thợ may là hai loại hình lao động đặc thù khác nhau, sử dụng những công cụ, phương pháp, kỹ thuật khác nhau để tạo ra những sản phẩm có mục đích và giá trị sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, nếu loại trừ tất cả những điểm khác biệt này thì chúng đều có một điểm chung là được tạo ra bằng sức lao động, sự tiêu hao năng lượng cơ bắp và thần kinh của người lao động.

5. Lao động cụ thể là nguồn gốc của?

Lao động cụ thể là nguồn gốc của của cải.

6. Lao động phức tạp là gì?

Lao động cụ thể là nguồn gốc của?

Lao động phức tạp là lao động trải qua quá trình đào tạo, huấn luyện và lao động có kỹ năng.

Lao động phức tạp chỉ là bội số của lao động giản đơn, hay nói đúng hơn là lao động giản đơn được nhân lên, sao cho lượng lao động phức tạp nhỏ hơn bằng lượng lao động lớn hơn. chỉ đơn giản là lớn hơn.

Sản phẩm của một giờ lao động phức tạp là hàng hoá có giá trị gấp hai, ba lần sản phẩm của một giờ lao động giản đơn.

7. Phân công lao động xã hội

Phân công lao động xã hội là sự phân công lao động xã hội thành các ngành khác nhau của nền sản xuất xã hội.

Nói một cách học thuật hơn, phân công lao động xã hội là chuyên môn hóa lao động, tức là chuyên môn hóa sản xuất giữa các ngành, trong từng ngành và giữa các vùng. trong nền kinh tế quốc dân.

Sự phân công lao động xã hội có tác dụng to lớn. Nó là đòn bẩy của sự phát triển công nghệ và năng suất lao động; cùng với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ góp phần hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý.

8. Năng suất lao động

Năng suất lao động thường được định nghĩa là số lượng sản lượng (GDP) được tạo ra trên một đơn vị lao động (hoặc trên một giờ lao động).

Ví dụ: Mỗi giờ một người thợ may may được 2 chiếc áo sơ mi thì năng suất lao động của người thợ may là 2 chiếc áo sơ mi / giờ.

Theo hướng dẫn đo lường năng suất của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), năng suất lao động dựa trên giá trị gia tăng là thông số phổ biến nhất để tính năng suất lao động.

Chúng tôi vừa giải thích cho bạn đọc hiểu thế nào là lao động trừu tượng, lao động cụ thể, năng suất lao động và phân công lao động xã hội. Con người phải lao động để tiếp tục sống, xã hội cũng cần lao động để phát triển. Vì vậy, vai trò của lao động đối với cuộc sống là vô cùng quan trọng.

XEM THÊM TẠI: https://internationalecolodges.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *