Thiết quân luật là gì? Ai có quyền ra lệnh thiết quân luật?

Thiết quân luật là gì? Lệnh thiết quân luật được ban hành trong những trường hợp nào? Ai có thẩm quyền ra lệnh thiết quân luật? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

1. Thiết quân luật là gì?

Theo Điều 21, Luật Quốc phòng 2018, thiết quân luật được định nghĩa như sau:

Thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước có thời hạn đặc biệt do Quân đội thực hiện.

Vì vậy, có thể hiểu thiết quân luật là biện pháp của Quân đội, được ban hành trong tình trạng đặc biệt của đất nước, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo theo lệnh của Chủ tịch nước và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. .

2. Các biện pháp đặc biệt trong thiết quân luật

Các biện pháp đặc biệt trong thiết quân luật

Trong thời gian thiết quân luật, việc quản lý nhà nước về thiết quân luật ở địa phương được giao cho các đơn vị quân đội. Người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quyền thiết quân luật tại địa phương có quyền ra lệnh áp dụng các biện pháp đặc biệt sau đây và chịu trách nhiệm về việc áp dụng các biện pháp đó:

Cấm hoặc hạn chế người và phương tiện đi lại; đình chỉ hoặc hạn chế các hoạt động ở nơi công cộng;
Cấm biểu tình, đình công, bãi thị, bãi khóa, tụ tập đông người;
Bắt hoặc buộc cá nhân, tổ chức có hoạt động xâm phạm quốc phòng, an ninh phải đi khỏi nơi cư trú, địa bàn nhất định;
Huy động người, phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
Quản lý đặc biệt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ; kiểm soát chặt chẽ hạ tầng công nghệ thông tin, phương tiện thông tin, hoạt động báo chí, cơ sở xuất bản, in, sao chép, việc thu thập và sử dụng thông tin.

Người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quản lý địa phương thiết quân luật được quyền trưng dụng, trưng dụng tài sản. Việc trưng dụng, trưng dụng tài sản được thực hiện theo quy định của Luật trưng mua, trưng dụng tài sản.

3. Thiết quân luật được ban hành khi nào?

Thiết quân luật được ban hành trong hoàn cảnh nào?

Theo Điều 21 Luật Quốc phòng 2018 được ban hành khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng đến mức không còn khả năng kiểm soát tình hình.

Có thể hiểu rằng, khi tình hình an ninh, chính trị ở một số địa phương đang trong tình trạng báo động, mất kiểm soát thì thiết quân luật sẽ được ban hành đối với các địa phương đó.

Lệnh thiết quân luật phải nêu rõ các địa bàn cụ thể ở cấp tỉnh, huyện, xã, hành chính và kinh tế, các biện pháp và hiệu quả của thiết quân luật; quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân; các quy tắc trật tự xã hội cần thiết trong thiết quân luật của địa phương và được công bố liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Khi có lệnh thiết quân luật sẽ xác định địa phương cụ thể (đến từng cấp) thực hiện thiết quân luật và biện pháp thi hành tại địa phương đó cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức. Khi có lệnh thiết quân luật sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Thẩm quyền ban hành thiết quân luật

Lệnh thiết quân luật do Tổng thống ban hành theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thi hành thiết quân luật, trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện.

Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của người chỉ huy đơn vị quân đội, cơ quan, tổ chức, địa phương thi hành lệnh thiết quân luật.

Trên đây chúng tôi đã trả lời câu hỏi Thiết quân luật là gì? và cung cấp thông tin và các quy định về thiết quân luật.

XEM THÊM TẠI: https://internationalecolodges.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *