Tinh thần đoàn kết là gì?

Đoàn kết là gì? Đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng nổi tiếng về sức mạnh quân sự và lịch sử chiến thắng giặc ngoại xâm lừng lẫy khắp năm châu, bốn biển. Trong đó, tinh thần đoàn kết là điều kiện tiên quyết để tạo nên sức mạnh tổng hợp đó. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin và phân tích về tình đoàn kết. Mời các bạn tham khảo.

Tinh thần đoàn kết toàn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam

1. Tinh thần đoàn kết là gì?

Đoàn kết là gì?

Đoàn kết là sự hợp lực, chung sức, đồng lòng để cùng làm một việc gì đó. Mặt đối lập của sự thống nhất là sự chia rẽ. Ví dụ: Đoàn kết đánh giặc ngoại xâm.

Tinh thần đoàn kết là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó được hun đúc, hình thành và phát triển bởi tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự cường của dân tộc ta qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Nếu như trước đây, tinh thần đoàn kết đã giúp nhân dân ta thống nhất đất nước, giành lại độc lập, tự do. Trong thời bình, tình đoàn kết giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn trên các lĩnh vực, mà ví dụ cụ thể nhất là đại dịch COVID-19 vừa qua.

2. Ca dao tục ngữ về tinh thần đoàn kết

Ở đâu có đoàn kết, ở đó có thành công

Chỉ có đoàn kết mới tạo nên sức mạnh tổng hợp, chưa một dân tộc nào có sự đoàn kết cùng chung sức một lòng một dạ giữa các cá nhân mà bị thất bại trong việc gì cả.

Từ xa xưa, cha ông ta đã nhận thức được sự đúng đắn của lý lẽ ấy và truyền dạy cho con cháu đời sau qua những câu chuyện dân gian, sử tích dựng nước, giữ nước; những câu ca dao, tục ngữ giản đơn nhưng chứa đựng bài học sâu sắc về tinh thần đoàn kết.

Những câu tục ngữ về đoàn kết tương trợ trong cuộc sống:

1. Cả bè hơn cây nứa.

2. Góp gió thành bão.

3. Hợp quần gây sức mạnh.

4. Giỏi một người không được, chăm một người không xong.

5. Bẻ đũa không bẻ được cả nắm.

6. Chết cả đống còn hơn sống một người.

7. Chung lưng đấu cật.

8. Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.

9. Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.

10. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

11. Đồng thanh tương ứng.

12. Khi rét ta chung một lòng, khi đói ta chung một dạ.

Những câu ca dao nói về sự đoàn kết tương trợ

1. Một cây làm chẳng nên non.
Ba cây chụp lại nên hòn núi cao.

2. Một hòn chẳng đắp nên non
Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.

(Cả 2 câu ca dao đều nói lên tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, một cá thể lẻ loi sẽ chẳng làm được điều lớn lao, nhưng nhiều cá thể cộng lại cùng chung sức sẽ tạo nên một “hòn núi cao”.)

3. Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

(Câu ca dao nói về sự đoàn kết, đùm bọc các thành viên trong gia đình. Là người một nhà, cùng sống trong một tập thể thì phải biết bảo vệ, giúp đỡ, tương trợ nhau trong cuộc sống, không nên so đo, ganh ghét, hãm hại lẫn nhau.)

4. Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

(Câu ca dao đề cao tình thương, sự giúp đỡ, tương trợ nhau trong cuộc sống, dù không cùng chung gia đình, dòng máu nhưng “chung một giàn”, chung một đất nước, chung một giống loài nên giúp đỡ nhau là chuyện nên làm của con người, khi thấy người gặp khó khăn cùng chung tay giúp đỡ nhau vượt qua.)

3. Nghị luận về tinh thần đoàn kết

1. Mở bài

Giới thiệu và dẫn dắt vấn đề cần nghị luận là tinh thần đoàn kết, vai trò sức mạnh của đoàn kết.

2. Cơ thể

Trả lời các câu hỏi sau:

– Đoàn kết là gì?

– Nêu vai trò của tinh thần đoàn kết?

  • Tinh thần đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng mọi kẻ xâm lược.
  • Là chìa khóa thành công.

– Tại sao nói đoàn kết là sức mạnh?

  • Đoàn kết giúp tập hợp các lực lượng thành một khối thống nhất cả về ý tưởng, hành động và mục tiêu.
  • Đoàn kết là khi các thành viên có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau, cùng nhau vươn lên, cùng nhau vượt qua khó khăn.
  • Đoàn kết làm cho mọi người thêm tin tưởng, có chỗ dựa, dám chiến đấu và chiến thắng.
  • Sự đoàn kết làm tăng sức mạnh trí tuệ.

– Tại sao phải đoàn kết?

Đoàn kết giúp chúng ta có thêm nhiều nguồn sức mạnh khác nhau để vượt qua khó khăn dễ dàng hơn, mỗi cá nhân có những điểm mạnh khác nhau tuy không toàn diện nhưng sự kết hợp của những điểm mạnh đó lại tạo nên một tập thể vững mạnh. toàn diện, điều này sẽ dẫn đến thành công. Một cá nhân dù có hoàn thiện và toàn diện đến đâu nhưng nếu không có sự thống nhất thì sẽ khó đạt được mục tiêu.

– Ví dụ về tinh thần đoàn kết:

Tình đoàn kết luôn hiện hữu không chỉ trong thời chiến mà cả trong đời sống hàng ngày. Nó xuất hiện bất cứ lúc nào, nhất là khi con người gặp khó khăn và trở thành nguồn sức mạnh to lớn giúp họ vượt qua khó khăn đó.

Chẳng hạn, khi nông sản khó tiêu thụ, người dân chung tay thực hiện phương án giải cứu dưa hấu, thanh long, dứa… các siêu thị cũng nhập nông sản về bán để đỡ phần nào. cho nền kinh tế của bạn.

Hay một điển hình không thể không kể đến là nhờ sự động viên kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, việc triển khai công tác phòng, chống COVID-19. -19 diễn ra với quy mô chưa từng có và thu được kết quả khả quan.

3. Kết luận

Trình bày quan điểm và rút ra bài học nhận thức và hành động.

XEM THÊM TẠI: https://internationalecolodges.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *