Tội phạm là gì? Các tội phạm cụ thể trong luật Hình sự

Tội phạm là gì? Các tội phạm cụ thể trong luật Hình sự. Tội phạm, tội danh và tội phạm cụ thể là những vấn đề được quy định trong Bộ luật Hình sự (BLHS). Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu những quy định này nhé.

1. Tội phạm là gì?

Tội phạm được quy định tại Điều 8 BLHS năm 2015 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 8. Khái niệm tội phạm

1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự, pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm các lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, theo quy định của Bộ luật này thì phải bị phạt.

2. Hành vi có dấu hiệu tội phạm nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.

=> Chúng ta thường nhầm lẫn tội phạm là danh từ để chỉ người, nhưng thực tế, tội phạm là danh từ để chỉ hành vi vi phạm quy định của BLHS, là hành vi phạm tội.

2. Các tội phạm cụ thể trong luật Hình sự

Các tội phạm cụ thể trong luật Hình sự

 • Các tội xâm phạm an ninh quốc gia
 • Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người
 • Các tội xâm phạm quyền tự do, tự do dân sự, dân chủ của con người
 • Các tội xâm phạm tài sản
 • Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
 • Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
 • Tội phạm môi trường
 • Tội phạm ma tuý
 • Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng
 • Các tội xâm phạm trật tự hành chính
 • Các tội danh liên quan đến chức vụ
 • Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp
 • Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và người phụ thuộc vào quân đội trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu
 • Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

3. Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp được hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2006 / NQ-HĐTP (đã hết hiệu lực), theo đó, vấn đề này được hiểu như sau:

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp “được hiểu là người cố ý phạm tội từ 5 lần trở lên (không kể đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa, nếu chưa hết thời hạn). bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích) và người phạm tội đều kiếm sống từ việc phạm tội, lấy kết quả phạm tội làm nguồn mưu sinh chính.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 03/2019 / NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLHS năm 2015 về tội rửa tiền lại hướng dẫn “Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” như sau:

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi rửa tiền từ 5 lần trở lên (không kể đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa, nếu chưa hết thời hạn). bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích) và người phạm tội lấy việc rửa tiền thu lợi bất chính làm nguồn thu nhập.

Ta thấy điểm giống nhau là người phạm tội phải thực hiện cùng một tội từ 05 lần trở lên (không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa, nếu chưa hết thời hiệu). trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích); Điểm khác biệt là tại Nghị quyết 01/2006, người phạm tội đều lao động kiếm sống và lấy kết quả phạm tội làm nguồn sinh sống chính, còn tại Nghị quyết 03/2019 chỉ quy định người phạm tội. cần thiết để kiếm sống. sử dụng số lợi bất hợp pháp có được do phạm tội làm nguồn thu nhập.

Nghị quyết 01/2006 đã hết hiệu lực, nhưng hướng dẫn của Nghị quyết 03/2019 chỉ hướng dẫn về tội “Rửa tiền” quy định tại Điều 324 BLHS 2015; Cũng không có văn bản nào hướng dẫn về tội “chuyên nghiệp” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 52 BLHS.

Thi vừa gửi tới bạn đọc quy định về các tội danh, các tội danh cụ thể theo BLHS và hướng dẫn về các tình tiết tăng nặng có tính chất chuyên nghiệp.

XEM THÊM TẠI: https://internationalecolodges.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *