Trách nhiệm là gì? Trách nhiệm của học sinh đối với đất nước

Trách nhiệm là thứ đè nặng lên vai mỗi người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu trách nhiệm là gì, tại sao phải chịu trách nhiệm. Hơn hết, trách nhiệm với đất nước của mỗi học sinh là gì? Câu hỏi này sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây từ chúng tôi.

1. Trách nhiệm là gì?

Trách nhiệm là điều mà mỗi người cần phải làm và có ý thức thực hiện những hành động đó. Những người có trách nhiệm sẽ được người khác tôn trọng và dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

Trách nhiệm của học sinh đối với đất nước

2. Trách nhiệm của học sinh đối với đất nước

Để có đủ sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước hết học sinh cần chăm chỉ, sáng tạo, học tập và lao động; có mục đích và động cơ học tập đúng đắn. Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sạch, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh chống những biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hóa đạo đức truyền thống của dân tộc.

Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa phương và đất nước. Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; và khuyến khích mọi người xung quanh cũng làm như vậy. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp như: bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, chống tiêu cực, tham nhũng …

Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Nhất là đối với các thế lực phản động luôn muốn chống phá nhà nước, gây chia rẽ, mất đoàn kết nhân dân trong và ngoài nước thì càng phải đấu tranh quyết liệt, khéo léo. Những hành vi làm tổn hại đến uy tín, danh dự và hình ảnh của đất nước, con người cần bị lên án và loại bỏ.

Hơn nữa, mỗi học sinh và gia đình cần phải sống trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Trung thành với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh bại.

Ngoài việc tích cực học tập, rèn luyện sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe. Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi; sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng tại địa phương; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta phải cố gắng học tập thật tốt để sau này có ích cho xã hội. Chỉ cần học tập và phấn đấu không phá hoại, trộm cắp, ma tuý và tệ nạn xã hội thì bạn sẽ có ích cho xã hội và khi thành công vào làm việc trong cơ quan nhà nước, dù bạn ở đâu. Với bất kỳ bộ máy nào, bạn cũng đang giúp đỡ nhân dân.

XEM THÊM TẠI: https://internationalecolodges.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *