Tù chung thân là gì? Chung thân là hình phạt như thế nào?

Tù chung thân là một hình phạt nghiêm khắc trong luật hình sự Việt Nam mà ai cũng sợ. Vậy, tù chung thân là gì? Hình phạt tù chung thân tại Bộ luật Hình sự 2015 là bao nhiêu?

Quy định về hình phạt tù chung thân

1. Tù chung thân là gì?

Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn – là loại hình phạt tù được quy định tại Điều 39 Bộ luật hình sự năm 2015 như sau:

Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình.

Không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

2. Mức phạt tù tối đa là bao nhiêu năm?

Ngoài tù chung thân, bị cáo còn có hình phạt tù có thời hạn được quy định tại Điều 38 BLHS năm 2015 với khung hình phạt từ 3 tháng đến 20 năm.

=> Mức phạt tù tối đa là 20 năm

3. Tù chung thân có được giảm án?

Tù chung thân có được giảm án? 

Theo quy định tại Điều 63 BLHS 2015, nếu người bị kết án tù chung thân đã chấp hành hình phạt có thời hạn, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự thì tại đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền thì Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

=> Ở tù chung thân vẫn có thể được giảm án nếu đáp ứng các điều kiện được trích dẫn ở mục 4 dưới đây.

4. Điều kiện được giảm hình phạt tù chung thân

Người bị kết án tù chung thân để được giảm thời gian chấp hành phải có đủ các điều kiện sau đây:

Điều kiện thời gian:

Thời gian chấp hành hình phạt được xét giảm lần đầu là 12 năm tù chung thân.

Nhiều tiến bộ

Bồi thường một phần nghĩa vụ dân sự

Căn cứ cho rằng phạm nhân “đã bồi thường một phần nghĩa vụ dân sự” Mục 1 Phần I Công văn số 64 / TANDTC-PC ngày 3/4/2019 của TANDTC “đã bồi thường một phần nghĩa vụ dân sự. nghĩa vụ ”quy định tại khoản 1 Điều 63 BLHS được hiểu là đã bồi thường ít nhất một nửa nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án.

Có nhiều điểm tiến bộ được quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch 02/2013 / TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC như sau:

Có nhiều tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy trại giam, trại tạm giam, trại tạm giam; tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ thời gian xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên, cụ thể như sau:

– Phạm nhân bị kết án tù chung thân phải có ít nhất bốn năm liền kề với thời điểm xét giảm thời gian được xếp loại từ khá trở lên. Trường hợp bị kết án tử hình được Chủ tịch nước ân xá đến tù chung thân thì có ít nhất 5 năm liền kề trước thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;

– Phạm nhân bị phạt tù trên hai mươi năm đến ba mươi năm phải có ít nhất ba năm sáu tháng liền kề với thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;

– Phạm nhân bị phạt tù trên mười lăm năm đến hai mươi năm phải có ít nhất ba năm liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;

– Phạm nhân bị phạt tù trên mười năm đến mười lăm năm phải có ít nhất hai năm liên tục hoặc tám quý liên tục được xét giảm được xếp loại khá trở lên;

– Phạm nhân bị phạt tù trên năm năm đến mười năm phải có ít nhất một năm hoặc bốn quý liền kề với thời gian xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;

– Phạm nhân bị phạt tù trên ba năm đến năm năm phải có ít nhất sáu tháng hoặc hai quý liền kề thời gian xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;

– Phạm nhân bị phạt tù từ ba năm trở xuống phải có ít nhất một quý gần nhất xếp loại từ khá trở lên.

Đối với phạm nhân thuộc trường hợp đặc biệt (trường hợp phạm nhân lập công, già yếu, bệnh tật hiểm nghèo) hoặc chưa đủ tuổi thành niên thì thực hiện tiêu chí có nhiều tiến bộ theo khoản 2 và khoản 3 Điều 2, 6 Thông tư này.

Lưu ý: Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định điều kiện để được giảm thời gian chấp hành án là phải bồi thường một phần nghĩa vụ dân sự nhưng không quy định rõ là giảm lần đầu hay giảm toàn bộ. Trong khi TTLT 02 không đưa ra tiêu chí bồi thường này, để có lợi cho người phạm tội, nhiều cơ quan không áp dụng điều kiện bồi thường dân sự ở lần giảm thứ hai, thứ ba …

Ngoài ra, việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù phải tuân theo các quy định sau đây:

  • Một người có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải đảm bảo chấp hành một nửa mức hình phạt đã tuyên.
  • Người bị kết án tù chung thân được giảm lần đầu đến 30 năm tù, dù được giảm nhiều lần nhưng phải bảo đảm thời hạn chấp hành án thực tế là 20 năm.
  • Trường hợp một người bị kết án về nhiều tội, trong đó có tội bị phạt tù chung thân thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu đến 30 năm sau khi chấp hành xong 15 năm tù và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn có. để đảm bảo thời gian thực hiện thực tế là 25 năm.

5. Thời điểm xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Theo quy định tại Điều 5 TTLT 02 thì:

Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện 03 (ba) lần trong năm, vào các dịp sau đây:

  • Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4)
  • Ngày quốc khánh (2 tháng 9)
  • Tết Nguyên Đán.
  • Đối với các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, được xét giảm thời hạn tù nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12). cho Tết
  • Nguyên đán.

Lưu ý: Đối với những trường hợp đã được giảm thời hạn tù nhưng trong năm đó lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì việc đề nghị giảm không phụ thuộc vào thời gian trên.

XEM THÊM TẠI: https://internationalecolodges.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *