Xuyên tạc lịch sử là gì? Xuyên tạc lịch sử phạt thế nào?

Xuyên tạc lịch sử là thủ đoạn, thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam bằng nhiều hình thức trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vậy hành vi xuyên tạc lịch sử là gì và bị xử phạt như thế nào? Dưới đây là các chi tiết, xin vui lòng theo dõi.

Nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh, chống lại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Mọi người cần nêu suy nghĩ và tiếp nhận có chọn lọc những thông tin được đưa lên không gian mạng.

Hành vi xuyên tạc lịch sử Việt Nam trên không gian mạng xã hội bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?

1. Xuyên tạc lịch sử là gì

Hiện nay, các thế lực thù địch chủ nghĩa cơ hội chính trị cố tình bôi đen, xuyên tạc, phủ nhận sự thật lịch sử; khoét sâu, thổi phồng những sai lầm, khuyết điểm nhằm tuyên truyền xuyên tạc, làm cho một bộ phận quần chúng nhân dân thiếu hiểu biết về lịch sử dân tộc, nhất là lớp trẻ, hoài nghi, phai nhạt niềm tin vào Đảng, chia rẽ. Đảng và Nhân dân, làm suy yếu và xóa bỏ dần vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thông qua hình thức bình luận chuyên đề, kể chuyện lịch sử để xuyên tạc sự kiện lịch sử dân tộc, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng.

2. Hình phạt khi xuyên tạc lịch sử

Hành vi xuyên tạc lịch sử có thể bị xử lý theo tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Khung 1

Người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm khi:

Lạm dụng quyền tự do ngôn luận; tự do báo chí; tự do tín ngưỡng; tôn giáo; quyền tự do hội họp; lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

Khung 2

Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm nếu phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

XEM THÊM TẠI: https://internationalecolodges.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *